We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

П​о​с​л​е​д​н​и​я​т ч​о​в​е​к / The Last Man

from Bonus Tracks by FSB

/

about

ФСБ са
Румен Бояджиев, Константин Цеков, Иван Лечев,
Ивайло Крайчовски, Петър Славов

Музика: Румен Бояджиев, Константин Цеков
Текст: Румен Леонидов

Аранжимент: ФСБ

Записано и смесено в Тон Студио 2, БНТ, София
Смесване: ФСБ, Тодор Лечев, Боби Борисов
Звукоинженери: Тодор Лечев, Боби Борисов
Звукооператори: Румен Симеонов, Георги Буковски,
Христо Миланов

lyrics

Последният човек върви към нас,
върви без пол, библия и знаме.
Последният човек не иска власт,
той няма име, глас и памет.
Върви към нас,
не се усмихва, нито ни се сърди.
Сърцето му е мъничък компас,
стрелката му насочена, не мърда.
Последният човек не иска власт,
не чувства жега, студ,
не чувства страх.
Върви човек, а всъщност – гола кукла.
Той няма памет, име, той няма срам –
последният човек върви насам,
последният човек върви и си пиука.

credits

from Bonus Tracks, track released November 1, 1993
FSB are
Rumen Boyadzhiev, Konstantin Tzekov, Ivan Lechev,
Ivaylo Kraychovski, Petar Slavov
Music by Rumen Boyadzhiev, Konstantin Tzekov
Lyrics by Rumen Leonidov
Arangement by FSB
Recorded and Mixed at Ton Studio 2, Sofia, Bulgaria
Mixed by FSB, Todor Lechev, Boby Borisov
Audio Engineers: Todor Lechev, Boby Borisov
Assistant Engineers: Rumen Simeonov, Georgi Bukovski, Hristo Milanov

license

all rights reserved

tags

about

FSB Bulgaria

19 albums, over 3000 concerts, hundreds of gigs at European disco and rock clubs, numerous participations at world rock festivals, dozens of TV music shows and videos… Bulgaria’s iconic rock band FSB, formed in 1975, which became a symbol of Bulgarian rock music. ... more

contact / help

Contact FSB

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this track or account