We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Non Stop

by FSB

/
1.
Сред шум се раждаме, с крясък сме на път. През дим се търсим, влюбваме се в друг. Реват моторите, инфарктите честят. До нас цветята мрат – цъфтят антени.
2.
3.
Днес ще се срещнем - след десет години, вчера ли бяхме на двайсет и две. Разделихме се с надежда тук, на този сив площад. Пак ще се срещнем - след десет години, за да разкаже всеки от нас със какво се е преборил, от какво не е заспивал и какво е надживял. Днес ще се срещнем - след десет години, влакове тръгват от всички страни. Но един от нас остава на една далечна гара, пак на двадесет и две.
4.
5.
6.
Хей, ти ли сам извъртя този път?! Как ти стигна сила по стената сива слънце да носиш, без да изгориш и да го пръснеш в нощта ръждива ти. А сега, накъде с празни ръце? Падна светлина над тази стена и видя, че пред тебе е зелената врата - вечно жадувала твоята човешка, силна обич да влезе тук. Добър ден, любов, добър ден! Как живя без мен? Последни стъпки и пак - излишни думи, вратата е пред нас, но ний сме чужди. Неосъществена наша мечта, неосъществена остава тя. Последни стъпки и пак - излишни думи, Вратата е пред нас, но ний сме чужди.
7.
Дъждът разплакал облаците пак със сълзи от звезден прах, вали над улиците на града, сред шума с бензинов дъх. Вали над къщи и коли поискал да превърне всичко тук в тишина... Градът, облян от утринна роса и лъчи от слънчев смях, очи отваря, за да стане пак от зори задъхан град. Дъждът избяга надалеч - отиде, за да се завърне пак със нощта...
8.

about

ФСБ са:
Румен Бояджиев - Mууг модел D синтезатор, EMS Синти синтезатор, AKS сенуенсер, 6 и 12 струнна кирара, Мелотрон 400, ударни инструменти, соло вокал;
Константин Цеков - пиано, фендер пиано, орган Хамунд, Мелотрон 400, Хорнер клавинет, Роанд ел. клавесин, Фланджер пиано, ударни инструменти, соло вокал;
Александър Бахаров - ел. бас китара, бас педали, ударни инструменти, вокал;

Гост музиканти:
Красимир Каменов - барабани, ударни инструменти;
Петър Цанков - барабани, конга, ударни инструменти;
Ангел Везнев - сопрано саксофон, тенор саксофон;
Емил-Марк Ханджиев - ударни инструменти;
Борис Динев - ударни инструменти;

Аранжименти: ФСБ
Текст: Михаил Белчев - 1,3,5; Даниела Кузманова - 6

Записано и смесено в Студио Балкантон, София
Смесване: Деян Тимнев и ФСБ
Звукоинженер: Михаил Божерянов
Асистенти: Никола Мирчев, Николай Христов,
Александър Даскалов

Художник: Евгени Донков

credits

released January 1, 1977

FSB are
Rumen Boyadzhiev - Moog model D synthesizer, EMS Sinthi synthesizer, AKS sequencer, acoustic guitars, Melotron 400, lead vocal, percussions and additional assorted percussions;
Konstantin Tzekov- piano, Fender Rhodes piano, Hammond organ, Melotron 400, Clavinet D6, Roland el. hrapsichord, Flanger piano, lead vocal, additional assorted percussions;
Александър Бахаров - electric basses, bass pedals, vocal, additional assorted percussions;

Guests:
Krasimir Kamenov - drums, percussions;
Petar Tsankov - drums, percussions, congas;
Angel Veznev - soprano sax, tenor sax;
Emil-Mark Handzhiev - percussions;
Boris Dinev - percussions;

Arranged by FSB
Lyrics by Mihail Belchev - 1,3,5; Daniela Kuzmanova - 6

Recorded and Mixed at Balkanton Studio, Sofia, Bulgaria
Mixed by Deyan Timnev and FSB
Audio Engineer: Mihail Bozheryanov
Assistant Engineers: Nikola Mirchev, Nikolay Hristov, Aleksandar Daskalov

Cover art by Evgeni Donkov

license

all rights reserved

tags

about

FSB Bulgaria

19 albums, over 3000 concerts, hundreds of gigs at European disco and rock clubs, numerous participations at world rock festivals, dozens of TV music shows and videos… Bulgaria’s iconic rock band FSB, formed in 1975, which became a symbol of Bulgarian rock music. ... more

contact / help

Contact FSB

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account