We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

К​ъ​л​б​о​т​о / The Globe

by FSB

/
1.
Една случайна среща, един искрящ прилив на красота. Дочута дума нежна, прекрасен поглед, бързо прикрит. Далечна музика звучи и вятър носи я навред, магия ли е тя или е песен!? Едно засмяно утро изгаря в злато, в пръсната светлина. От свят вълшебен взето със светъл спомен, с радостта. И пак веселие и шум огласят всичко покрай мен. От песента роден е този празник!
2.
3.
Ти още като дете играеше на въже, препъваше хора, бягаше във двора със смях. Но вече не си момче – забрави това въже, а в него се спъна, падна и дочу нечий смях. Ти знаеш, че в твоя бяг, понякога слагат крак, но ти продължавай – падай и ставай със смях.
4.
Бързаме все устремени, кръговрат ни влече, а времето и то ни гони - накъде? Себе си не опознали, търсим от сега смисъла на двете думи - истина и мечта. Те са навред във живота ни, борим се с тях с надеждата, че сме непобедими. Мъничко смут по лицата ни и изведнъж разбираме, че са неуловими. Спираме в миг онемели - истина и мечта, та вие сте напълно слени с вярата, с любовта! Те са навред във живота ни, борим се с тях с надеждата, че са непобедими. Мъничко смут по лицата ни и изведнъж разбираме, че са неуловими...
5.
Светла дъга, пъстра реалност, цвете без дъх, но с копнеж тих. Седем бои пръснати с нежност и изваяни с ръка. Синьо небе, малка магия, поглед с любов и прикрит смях. Седем бои в нежна палитра отразени в две очи… Рисуван свят създал художник стар. И никой не видял – рамка платното няма! Светът се разпилял в незнаен час и тайно оживял…

about

ФСБ са:
Румен Бояджиев - соло вокал, синтезатори, пиана, ударни;;
Константин Цеков - пиана, вокали;
Александър Бахаров - бас;
Иван Лечев - китари;
Петър Славов - барабани, ударни;

Гости:
СОФИЯ брас - 1;
Емил-Марк Ханджиев: маримба, ударни - 2
Ангел Везнев: тенор саксофон - 5

Музика: Румен Бояджиев, Константин Цеков,
Александър Бахаров
Текст: Даниела Кузманова - 1, 4 5; Михаил Белчев - 3
Аранжимент: Румен Бояджиев, Константин Цеков, Александър Бахаров

Записано и смесено в Студио Балкантон, София
Смесване: Деян Тимнев, Васил Стефанов и ФСБ
Звукоинженер: Момчил Момчилов
Художник: Ники Пекарев
Фотограф: Георги Янев

credits

released January 1, 1980

FSB are
Rumen Boyadzhiev - lead vocal, synths, keyboards, percussions;
Konstantin Tzekov- keyboards, vocals;
Aleksandar Baharov - bass;
Petar Slavov - drums, percussions;
Ivan Lechev - guitars;

Guests:
SOFIA brass ensemble - 1
Emil-Mark Handzhiev: marimba, percussions - 2
Angel Veznev: tenor sax by - 5

Music by Rumen Boyadzhiev, Konstantin Tzekov, Aleksandar Baharov
Lyrics by Daniela Kuzmanova - 1, 4 5; Mihail Belchev - 3
Arranged by Rumen Boyadzhiev, Konstantin Tzekov, Aleksandar Baharov

Recorded and Mixed at Balkanton Studio, Sofia, Bulgaria
Mixed by Deyan Timnev, Vasil Stefanov and FSB
Audio Engineer: Momchil Momchilov

Cover art by Niki Pekarev
Photos: Georgi Yanev

license

all rights reserved

tags

about

FSB Bulgaria

19 albums, over 3000 concerts, hundreds of gigs at European disco and rock clubs, numerous participations at world rock festivals, dozens of TV music shows and videos… Bulgaria’s iconic rock band FSB, formed in 1975, which became a symbol of Bulgarian rock music. ... more

contact / help

Contact FSB

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account