We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

VI

by FSB

/
1.
Някой ден ще срещна случайно, ей така, както си вървя, онова момиче незнайно, дето все ми е в мисълта. Дето дни и нощи безкрайни съм държал нежно за ръка и съм шепнал думи потайни сам със себе си, под дъжда. Фраза, жест и поглед престорен репетирах до зори и успех, напълно безспорен все очаквах, но уви... Като дим от вятър подгонен покрай мен бързо мина тя, като зов от ехо подмамен моят глас колебливо спря. Като миг от време изпуснат пак останах за дълго сам и по погледи присмехулни аз разбрах, че била е там. Няма как, ще чакам отново да се появи край мен и дано я видя повторно, но е друга в този ден...
2.
Не така - без една сълза през рамо, без последен поглед за раздяла. Ти нали знаеш, че боли и че всичко свършва, но не така, не така… Любовта е стих безкрай нашепващ нещо свято и остава тя във нас, завинаги! Любовта и времето не спират нито миг, само ние с тебе вече ще сме други… Не така - без една сълза през рамо. Зная, че е време за раздяла. Но нека тя бъде както обичта - силна и горчива, а не така, не така…
3.
Някъде, някога е било. Скитал бил рицарят Дон Кихот. Събарян и раняван, но пак оцелял, с пика във ръката и един остър кинжал. Някъде, някога е било. Скитал бил рицарят Дон Кихот. Честен бил, искрен бил, не пълзял. Борил се с времето - не успял. Просто бил за някой друг далечен век, в който със думи в сражение влиза човек. Дай ми шлем, дай ми щик, Дон Кихот! Думи дай, себе си в мен познай.
4.
5.
Пак съм на път и пак е зима, пак е студено и вали. Пак се ражда стих. Пак ме чакаш ти. Знаеш отдавна, моя мила, път ни събира и дели. Той е част от нас, нали! Моят дом ме очаква вече, очакват ме две очи, глас нашепва - “Върни се ти”! Моят дом ме очаква вече, аз съм нужен и мечтан. Завръщам се пак обичан и желан! Знам, че оставил съм във тебе своята следа безкрайна – болка в истина, мъдрост във тъга. Знам, че приятелство голямо ще ни обвързва и крепи. Ние сме едно, нали…
6.
Ако в чая въздъхнат горчиви треви и потръпне червената риза на клена, иде време за горест, иде мраз несъмнено, а сърцето на лятото още кърви. По кръга на студените мокри скали гъвкав размисъл слиза жадуван, очакван. И ръцете му нежни свършват с нокти на дракон, а сърцето на лятото още гори. С изяснени във мъчна усмивка черти всеки стъкмя огнище, потърсва кибрита. Синьо светва слана, скрежът влиза в горите, а сърцето на лятото още тупти. На мъглите през мрачното млечно море завърни се от някъде, излъжи ме навеки. И ябълка матова донеси от далеко и сърцето на лятото няма да спре.

about

ФСБ са:
Иван Лечев - стратокастер, крамер, овейшън китари, баркус бери - ел. цигулка;
Ивайло Крайчовски - крамер бас, фратлес бас;
Константин Цеков - вокал, клавишни;
Петър Славов - стакато барабани, ударни;
Румен Бояджиев - вокал, електронни клавишни, програми

Музика: Румен Бояджиев, Константин Цеков
Текст: Даниела Кузманова - 1, 2, 5; Михаил Белчев - 3;
Калин Донков - 6;
Аранжименти: ФСБ

Записано и смесено в Студио Балкантон, София
Смесване: Деян Тимнев, Васил Стефанов, Ивайло Янев
Звукоинженери: Момчил Момчилов, Николай Христов
Звукооператори: Александър Савелиев, Борис Чакъров

Художник: Венцислав Трифонов
Фотограф: Гроздан Грозев

credits

released January 1, 1984

FSB are
Ivan Lechev - EMG stratocaster, kramer, ovation guitars, barcus berry - electric violin;
Ivaylo Kraychovski - kramer bass, fretless bass;
Konstantin Tzekov - vocal, keyboards;
Petar Slavov - staccato drums, percussion;
Rumen Boyadzhiev - vocal, electronics, programing

Music by Rumen Boyadzhiev, Konstantin Tzekov
Lyrics by Daniela Kuzmanova - 1, 2, 5; Mihail Belchev - 3; Kalin Donkov - 6;
Arranged by FSB

Recorded and Mixed at Balkanton Studio, Sofia, Bulgaria
Mixed by Deyan Timnev, Vasil Stefanov, Ivaylo Yanev
Audio Engineers: Momchil Momchilov, Nikolay Hristov
Assistant Engineers: Boris Chakarov, Aleksandar Saveliev

Cover art by Vencislav Trifonov
Photo by Grozdan Grozev

license

all rights reserved

tags

about

FSB Bulgaria

19 albums, over 3000 concerts, hundreds of gigs at European disco and rock clubs, numerous participations at world rock festivals, dozens of TV music shows and videos… Bulgaria’s iconic rock band FSB, formed in 1975, which became a symbol of Bulgarian rock music. ... more

contact / help

Contact FSB

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account