Shipping and return policies for FSB

Shipping Info
Поръчките с потвърдено плащане се доставят за 3-5 работни дни в България и 1-3 седмици в чужбина.
Предварителните поръчки се изпращат не по късно от обявеният срок.
Всички доставки изискват подпис на получателя.

Orders with confirmed payment are shipped within 2 business days. Pre-orders are shipped not later than 2 business days after release date. Expected delivery times are: 1-3 business days for Bulgaria and 1-3 weeks for all others.
Recipient's signature is required on delivery.
Return Policy
Повредени в момента на получаване или дефектни продукти могат да бъдат върнати в рамките на 30 дни от доставката.
Транспортните разходите са за сметка на потребителя.
Върнат продукт се заменя с нов, а когато това не е възможно, възстановява само неговата цената.

Returns of damaged on arrival or defective products are accepted within 30 days from delivery.
Buyer is responsible for all shipping costs.
Returned product will be replaced with new one, or the amount paid for it if out of stock.