We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

С​л​е​д д​е​с​е​т г​о​д​и​н​и / Ten Years After

by FSB

/
1.
Мен ми стига. Ти си тук. Имаш още мойто рамо. Стига ми, че без звук пак се прегръщаме. Тичат, блъскат се в нас думи, погледи. Никой и днес не разбра, как се завръщаме. Колко улици със теб извървяхме под небе и липи. Пак да се намерим, пак да се прегърнем завинаги. Как един без друг сме живяли в тоз излят от бетон и стъкло мъдър свят, в който всеки със вик се е раждал и очаква до днес любовта си. Мен ми стига. Ти си тук. Имаш още мойто рамо. Стига ми, че без звук пак се прегръщаме.
2.
Не помня беше ли красива. Понякога от близостта очите губят свойта сила да виждат зримите неща. Аз само те усещах в тънки и доверчиви рамена, погубвах устните ти тънки, приемах твойта топлина. Беше ли ти красива… И две извити, две горещи ръце родени за крила трепереха над твойте плещи и обещаваха небе. Беше ли ти красива…
3.
4.
Днес ще се срещнем - след десет години, вчера ли бяхме на двайсет и две. Разделихме се с надежда тук, на този сив площад. Пак ще се срещнем - след десет години, за да разкаже всеки от нас със какво се е преборил, от какво не е заспивал и какво е надживял. Днес ще се срещнем - след десет години, влакове тръгват от всички страни. Но един от нас остава на една далечна гара, пак на двадесет и две.
5.
Колко хубави неща с тебе всеки ден се разминават. Колко капки от дъжда без да видиш, бързо се търкалят. Колко дребнички зърна от голямо сито се отронват. Колко време излетя - твоите твърди крачки го догонват. Кажи “стоп” и задръж стрелката! Кажи “стоп”, дъх поеми! Кажи “стоп” и във тишината за миг спри да бъдеш все първи ти!
6.
Късно, късно те срещнах аз, чужд ми бе смеха в твоя танц. Трудно, трудно живяхме с теб, търсихме и път и небе. Имам, имам куп стари дни – с тях животът ми ще върви. За какво е тази игра – епизод от романтичен филм. Малко сълзи, надписи, край, светлина – все пак, има стил. Късно, късно се връщам аз, няма го смехът в твоя танц. Трудно, трудно е без теб да намеря път и небе. Как ми трябва всичко това – епизод от романтичен филм. Малко сълзи, надписи, край – вън вали…

about

ФСБ са:
Румен Бояджиев - oберхайм модуларен синтезатор, минимоог, корг вокодер, соурс синтезатор, ударни, вокали;
Константин Цеков - ямаха гранд пиано, корг полиансамбъл, фендер пиано, вокал;
Александър Бахаров - алембик бас, вокал;
Иван Лечев - крамер и феднер ел.китари, овейшън 12ст. китара, вокал;
Петър Славов - стакато барабани, ударни

Музика: Румен Бояджиев, Константин Цеков,
Александър Бахаров
освен 4: T.Pagliuca
Текст: Михаил Белчев - 1, 4, 6; Владимир Башев - 2;
Даниела Кузманова - 5
Аранжименти: ФСБ

Продуцент: ФСБ

Записано и смесено в Студио Балкантон, София
Смесване: Деян Тимнев, Васил Стефанов и ФСБ
Звукоинженери: Момчил Момчилов, Николай Христов
Звукооператори: Александър Савелиев, Борис Чакъров

Художник: Ники Пекарев
Фотограф: Симон Варсан

credits

released January 1, 1983

FSB are
Rumen Boyadzhiev - oberheim eight voice modular, minimoog, the source, korg vocoder, percussions, vocals;
Konstantin Tzekov - yamaha grand electric, fender rhodes, korg polyensemble, vocal;
Aleksandar Baharov - alembic bass, vocal;
Ivan Lechev - kramer and fender strattocaster, ovation 12 str. gtrs, vocal;
Petar Slavov - staccato drums, percussions;

Music by Rumen Boyadzhiev, Konstantin Tzekov, Aleksandar Baharov
except 4 by T.Pagliuca
Lyrics by Mihail Belchev - 1, 4, 6; Vladimir Bashev - 2; Daniela Kuzmanova - 5
Arranged by FSB

Produced by FSB

Recorded and Mixed at Balkanton Studio, Sofia, Bulgaria
Mixed by Deyan Timnev, Vasil Stefanov and FSB
Audio Engineers: Momchil Momchilov, Nikolay Hristov
Assistant Engineers: Boris Chakarov, Aleksandar Saveliev

Cover art by Niki Pekarev
Photo by Simon Varsan

license

all rights reserved

tags

about

FSB Bulgaria

19 albums, over 3000 concerts, hundreds of gigs at European disco and rock clubs, numerous participations at world rock festivals, dozens of TV music shows and videos… Bulgaria’s iconic rock band FSB, formed in 1975, which became a symbol of Bulgarian rock music. ... more

contact / help

Contact FSB

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account