We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

О​б​и​ч​а​м те д​о​т​у​к / I Love You Up To Here

by FSB

/
1.
По този път един и същ разнася мълнии трамвая. Гърми и обещава дъжд, а аз какво да обещая – обичам те дотук. Обичам те дотук. До този мост, до тази гара, до този миг и звук, до розата на светофара, до ъгъла но тротоара. Обичам те дотук. Сега трамваят е нащрек внезапно забелязал, че вече съм един човек от релсите излязъл. Обичам те дотук. И отминават твойте крачки, изглежда, че съм станал друг след този писък на спирачки – обичам те…
2.
Дали да стана антиквар и да събирам стари вещи? На някой шарен битпазар да заменя днешният ден с някой по-стар! Дали да стана антиквар и миналото да си крия? Да се завъртам като зар с моя живот, с мислите си все по-назад.. Обграден от часовници с много стрелки да си избирам век. Персонален компютър да дам за човек, с който да помълчим. Дали да стана антиквар или до утре да почакам. И да повикам вехтошар - скрита до днес болката в мен да му продам. Обграден от часовници с много стрелки да си избирам век. Персонален човек да дам за човек, с който да помълчим.
3.
Цветовете ярки на дъгата, веселата власт на сетивата, безнадеждно всичко се е сляло само в бяло, само в бяло. И навред, и навред господар е вековният лед. А къде си тръгнал, кой те прати? Тук умират страсти, болки, злъч. Тук не хвъркат птиците крилати и се връща слънчевият лъч. Ето я постигната мечтата, с нея неизбежната разплата. Искаш ли да почнеш отначало само бяло, само бяло... И навред и навред господар е вековният лед! Бе амбициозен, поумня ли? Тук и мисълта не почва, спри! Тук се лутат всички идеали в безизходен леден лабиринт. Де са ти предишните следи, връщай се, ти вече победи! В тази белота, де е близостта. В тази белота, де е на човека участта?! В тази белота, де е близостта... В тази белота, де е на човека участта?
4.
5.
Това е гарата Разделна. Вземи палтото си, вземи и свойта палавост неделна, вземи чадъра – вън вали. Вземи ръцете си от скута, усмивката си прибери, вземи последната минута, а те са всъщност – три. Стопли с дъха си огледало, изрепетирай болката. О, как се смее твойто тяло – излишен смях, излишен смях. И срещата ни бе безцелна – излишен миг в банален влак. Това е гарата Разделна. Дано те срещна утре пак.
6.
Браня се от своята любов като прилеп стигнал светлината, като пламък милван от водата, браня се от своята любов. Браня се от своята любов странна като гръм през януари тъмна, като есенни чукари остра, като храст в крайпътен ров. И сърцето свито на юмрук за отбрана дълга се зарича, ако тебе заобича. И сърцето свито на юмрук за отбрана дълга се зарича, ако тебе заобича - ще намрази друг.
7.
Будилник, реактивин дим, таксита. Напусто времето скъпим – отлита… Напусто ни гнети греха несбъднат, ръцете дарове държат – оскъдни. С ръце издрани от метал и кремък раздай, каквото си събрал навреме. Раздай сполуката, раздай бедата – такъв е твоят знак – без край, без дата. Не чакай обяснени дни – излишно е. Над нежността се наклони, не дишай. Обичай улици, звезди, идеи, жена обичай и бъди до нея. Но не в последни светлини гориш ти – от нежността стареем ние, но нищо, нищо…
8.
Открития! Какви събития, човекът с тях се е променил. Змия открил, а после ябълка, с жена си скарал се и решил: открития всеки ден ще правя за славата на моя род, но гладен бил и тогава брадва открил за нашия живот. Но заспало зло, но заспало, щом човека там, сит видяло. Открития! Още си ги правим, за лошо или за добро. Но никога няма да забравим за спящото под камък зло. Но заспало зло, но заспало, щом човека там, сит видяло.
9.
Мама, вик в съня ми. Мама, вик в нощта. Мама, вик в празнотата. Но мама все мълчи! "Сине" - дочувам далечно, някъде там, може би отвъд... Само с теб вярвам във дните, само от теб узрях за днес. Мама, топъл спомен, мама, бях дете. Мама, тебе те няма, а животът все тече от години. Зряло и дълговечно тече от години... Мама, аз живея. Мама, взех от теб, мама, мъдрост и вяра и за тебе съм добр Мама, имам момиче. Може ли то да те замени?! Само с теб вярвам във дните, само от теб узря за днес. Моят живот и спомен все тече от години. Зряло и дълговечно си тече...
10.
Защо ме обичаш? Попитай реката, защо към морето тече, защо във морето се влива. Реката попитай. Защо ме обичаш? Попитай вълната, защо се стреми към брега, защо във брега се разбива. Вълната попитай. Защо ме обичаш, защо ме обичаш,защо ме обичаш? Вълната попитай. Защо ме обичаш, защо ме обичаш, защо ме обичаш? Луната попитай. Защо ме обичаш? Попитай Луната, защо край земята кръжи, защо не дели се от нея. Луната попитай. Защо ме обичаш, защо ме обичаш,защо ме обичаш? Луната попитай. Защо ме обичаш? Реката попитай. Защо ме обичаш? Луната попитай.

about

ФСБ са:
Румен Бояджиев, Константин Цеков, Иван Лечев,
Ивайло Крайчовски, Петър Славов

Музика: Румен Бояджиев, Константин Цеков
Текст: Георги Константинов - 1, 5, 6;
Михаил Белчев - 2, 8; Даниела Кузманова - 9;
Добри Жотев - 10; Калин Донков - 7;
Радой Ралин - 3
Аранжименти: ФСБ

Продуцент: ФСБ

Записано и смесено в Студио ФСБ, София
Компютърно програмиране, запис и смесване: ФСБ

Художник: Ники Пекарев

credits

released January 1, 1987

FSB are
Rumen Boyadzhiev, Konstantin Tzekov, Ivan Lechev,
Ivaylo Kraychovski, Petar Slavov
Music by Rumen Boyadzhiev, Konstantin Tzekov
Lyrics by Georgi Konstantinov - 1, 5, 6;
Mihail Belchev - 2, 8; Daniela Kuzmanova - 9;
Dobri Zhotev - 10; Kalin Donkov - 7; Radoy Ralin -3
Arranged by FSB

Produced by FSB

Recorded and Mixed at FSB Studio, Sofia, Bulgaria
Computer programing, recording and mixed by FSB

Cover art by Niki Pekarev

license

all rights reserved

tags

about

FSB Bulgaria

19 albums, over 3000 concerts, hundreds of gigs at European disco and rock clubs, numerous participations at world rock festivals, dozens of TV music shows and videos… Bulgaria’s iconic rock band FSB, formed in 1975, which became a symbol of Bulgarian rock music. ... more

contact / help

Contact FSB

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account